معرفی محصول
Wastewater Sludge Processing
Wastewater Sludge Processing
Wastewater Sludge Processing by Izrail S. Turovskiy and P. K. Mathai Publisher: Wiley-Interscience | June 16, 2006 | ISBN: 0471700541 | Pages: 354 | PDF | 7 MB
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
Wastewater Sludge Processing by Izrail S. Turovskiy and P. K. Mathai Publisher: Wiley-Interscience | June 16, 2006 | ISBN: 0471700541 | Pages: 354 | PDF | 7 MB