معرفی محصول
بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماريزاي قارچی
بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماريزاي قارچی
بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماريزاي قارچی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماريزاي قارچی