معرفی محصول
راهنماي طراحی ساخت و بهره برداري از سدهاي پسماند
راهنماي طراحی ساخت و بهره برداري از سدهاي پسماند
راهنماي طراحی ساخت و بهره برداري از سدهاي پسماند
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
راهنماي طراحی ساخت و بهره برداري از سدهاي پسماند