معرفی محصول
نرم افزار ارزیابی وضعیت پوسچر و ارگونومی- REBA
نرم افزار ارزیابی وضعیت پوسچر و ارگونومی- REBA
نرم افزار ارزیابی وضعیت پوسچر و ارگونومی- REBA-این ابزار ارزیابی ارگونومیک با استفاده از یک فرایند سیستماتیک برای ارزیابی پوسچر بدن با انتخاب حالات خطرناک بدن، نوع فعالیت ها ، نوع حرکت و یا عمل، مورد استفاده قرار می گیرد. ارزيابي پوسچر تكنيك خوبي براي كمك به پيشگيري اختلالات اسكلتي عضلاني در فعاليت هاي كاري مي باشد .
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 15000 تومان
قیمت جدید : 10000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
نرم افزار ارزیابی وضعیت پوسچر و ارگونومی- REBA-این ابزار ارزیابی ارگونومیک با استفاده از یک فرایند سیستماتیک برای ارزیابی پوسچر بدن با انتخاب حالات خطرناک بدن، نوع فعالیت ها ، نوع حرکت و یا عمل، مورد استفاده قرار می گیرد. ارزيابي پوسچر تكنيك خوبي براي كمك به پيشگيري اختلالات اسكلتي عضلاني در فعاليت هاي كاري مي باشد .