معرفی محصول
دستورالعمل ضدعفوني هنگام ريختن يا پاشيده شدن مواد آلوده بر…
دستورالعمل ضدعفوني هنگام ريختن يا پاشيده شدن مواد آلوده بر…
دستورالعمل ضدعفوني هنگام ريختن يا پاشيده شدن مواد آلوده بر…
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
دستورالعمل ضدعفوني هنگام ريختن يا پاشيده شدن مواد آلوده بر…