معرفی محصول
تاسیسات تبرید صنعتی طراحی با هدف بهره وری انرژی
تاسیسات تبرید صنعتی طراحی با هدف بهره وری انرژی
تاسیسات تبرید صنعتی طراحی با هدف بهره وری انرژی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
تاسیسات تبرید صنعتی طراحی با هدف بهره وری انرژی