معرفی محصول
های مختلف بیمارستان شهید صدوقی یزد  - بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش
های مختلف بیمارستان شهید صدوقی یزد - بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش
های مختلف بیمارستان شهید صدوقی یزد - بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
های مختلف بیمارستان شهید صدوقی یزد - بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش