معرفی محصول
کاربرد مشارکت تکنیک دات موکراسی در کنترل عوامل ارگونومی محیطی
کاربرد مشارکت تکنیک دات موکراسی در کنترل عوامل ارگونومی محیطی
کاربرد مشارکت تکنیک دات موکراسی در کنترل عوامل ارگونومی محیطی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
کاربرد مشارکت تکنیک دات موکراسی در کنترل عوامل ارگونومی محیطی