معرفی محصول
بررسی میزان گزارش دهی خطای شغلی در پرستاران بخش های بستری بیمارستانهای شهر اردبیل
بررسی میزان گزارش دهی خطای شغلی در پرستاران بخش های بستری بیمارستانهای شهر اردبیل
بررسی میزان گزارش دهی خطای شغلی در پرستاران بخش های بستری بیمارستانهای شهر اردبیل
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسی میزان گزارش دهی خطای شغلی در پرستاران بخش های بستری بیمارستانهای شهر اردبیل