معرفی محصول
بررسی اختلالات اندام های فوقانی در مونتاژ کاران با روش HSE و همبستگی آن با احساس درد
بررسی اختلالات اندام های فوقانی در مونتاژ کاران با روش HSE و همبستگی آن با احساس درد
بررسی اختلالات اندام های فوقانی در مونتاژ کاران با روش HSE و همبستگی آن با احساس درد
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسی اختلالات اندام های فوقانی در مونتاژ کاران با روش HSE و همبستگی آن با احساس درد