معرفی محصول
آنالیزو ارزیابی مشاغل از دیدگاه ارگونومی در شرکت ملی نفت ایران
آنالیزو ارزیابی مشاغل از دیدگاه ارگونومی در شرکت ملی نفت ایران
آنالیزو ارزیابی مشاغل از دیدگاه ارگونومی در شرکت ملی نفت ایران
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
آنالیزو ارزیابی مشاغل از دیدگاه ارگونومی در شرکت ملی نفت ایران