معرفی محصول
بررسی رفتارهای ارگونومیک و اختلالات اسکلتی عضلانی در یک شرکت نساجی
بررسی رفتارهای ارگونومیک و اختلالات اسکلتی عضلانی در یک شرکت نساجی
بررسی رفتارهای ارگونومیک و اختلالات اسکلتی عضلانی در یک شرکت نساجی
نوع جنس : فایل
ویژگی های محصول : فایل با پسوند zip
امکانات : ندارد
قیمت : 7000 تومان
قیمت جدید : 5000 تومان
add
معرفی اجمالی توضیحات محصول مشخصات کامل
بررسی رفتارهای ارگونومیک و اختلالات اسکلتی عضلانی در یک شرکت نساجی