درباره ما ارتباط باما فرم ارتباط با ما

گروه موژ با پشتوانه سوابق علمی و عملی، فعالیت پنجساله اینترنتی و ...، در نظر دارد نسبت به ارائه خدمات در زمینه های ذیل اقدام نماید
1. اندازه‌گیری و کنترل عوامل زیان‌آور فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی محیط کار،‌ روشنایی، سر و صدا، ارتعاش، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی، پرتوها، ذرات معلق، گازها و بخارات، استرس‌های گرمایی WBGT، شرایط نامناسب  پست‌های کاری و ...
2. اندازه‌گیری و کنترل آلاینده‌های زیست محیطی کلیه پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب و فاضلاب، ذرات محیطی، صداسنجی زیست محیطی، گازهای خروجی از دودکش
3. طراحی و اجرای سیستم‌های تهویه، روشنایی، اعلام و اطفاء حریق دستی و اتوماتیک، تصفیه آب و فاضلاب صنعتی
4.  ارائه استاندارد آلاینده‌ها، MSDSها، دستورالعمل‌ها و چک‌لیست‌های HSE
5. ارزیابی و آنالیز ریسک خطرات موجود به همراه ارائه پیشنهادات اصلاحی
6. مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم‌های مدیریتی HSE
7. مشاوره در جهت طراحی و تهیه وسایل حفاظت فردی، محیطی و ارگونومیک
8. برگزاری کلیه دوره‌های آموزشی در محل
9. انجام خدمات طب کار و آزمایشات پاراکلینیکی
جهت اطلاعات بیشتر لطفا با پست الکترونیک mozh.org@gmail.com تماس حاصل نمایید